nauczyciele

Gimnazjum im. Karola Kurpińskiego

we Włoszakowicach

Kierownictwo ZSO Włoszakowice

 • Tadeusz Górny – dyrektor
 • Hanna Grycz – wicedyrektor
 • Alicja Zborowska – wicedyrektor
 1. Dembińska Alicja – religia
 2. Domagała Lidia – język polski
 3. Drąg Iwona – matematyka
 4. Furmańczak Tomasz – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 5. Grab Katarzyna – język angielski
 6. Grygiel Iwona – biologia, chemia
 7. Grycz Hanna – język polski
 8. Herkt Ryszard – matematyka
 9. Hildebrandt Dorota – j. polski,
 10. Kaczmarek Katarzyna – muzyka, zajęcia artystyczne
 11. Kaczorowska Iwona – pedagog
 12. Kicinski Błażej – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 13. Klemenska Joanna – j. polski
 14. Linka Tomasz – wychowanie fizyczne
 15. Machowiak Katarzyna – język niemiecki
 16. Ks. Maciejak Karol – religia
 17. Madalińska – Rosik Katarzyna – geografia
 18. Mania Marek – informatyka, zajęcia techniczne
 19. Marciniak Mirosław – matematyka, informatyka
 20. Nowak Aleksandra – biologia, chemia
 21. Nowak Bożena – plastyka, zajęcia artystyczne
 22. Obiora Karina – j. niemiecki
 23. Rosik Wioleta – język angielski
 24. Sajbura Katarzyna – matematyka
 25. Szczepaniak Tomasz – historia, wiedza o społeczeństwie
 26. Szkudlarczyk Grzegorz – wychowanie fizyczne
 27. Towpik – Gawron Tatiana – j. angielski
 28. Trojanowski Grzegorz – wychowanie fizyczne
 29. Wandolska Anna – j .angielski
 30. Wodawska Renata – bibliotekarz
 31. Woś Adam – fizyka
 32. Zborowska Alicja – matematyka