Skład prezydium rady rodziców

– przewodnicząca Dorota Antoszewska

– zastępca Karolina Kaminiarz

sekretarz – Anna Elimer

skarbnik -Aneta Szaferska – Poczekaj