Prezydium samorządu uczniowskiego

Opiekun: p. Tatiana Towpik – Gawron

przewodnicząca: Ewelina Weiss (2Ga)

zastępca: Zuzanna Fligier (2Gb)

sekretarz: Adam Walkowiak (3Ga)

redaktorzy gazetki: Tatiana Lorenz (3Ga), Olga Nowak (2Ga), Michalina Stachowiak (2Ga)