O naszej szkole

Liceum ogólnokształcące we Włoszakowicach powstało w 1992 roku. Ówczesne władze samorządowe z wójtem gminy Stanisławem Waligórą oraz oświatowe z kuratorem oświaty Jackiem Michalczykiem i dyrektorem szkoły podstawowej Andrzejem Bugałą były przekonane, że w środowisku jest na tyle duże zapotrzebowanie na średnie wykształcenie i samo środowisko jest na tyle duże, iż warto dać szansę młodzieży na naukę w miejscu zamieszkania, liczono też na zainteresowanie ze strony młodych ludzi z ościennych miejscowości i gmin.

 

Ówczesna szkoła podstawowa została przekształcona w zespół szkół ogólnokształcących, który tworzyły te dwie szkoły. Liceum było wówczas jedną z niewielu w kraju szkół średnich usytuowanych w środowisku wiejskim Konkurs na stanowisko dyrektora zespołu wygrał Ireneusz Rogacki – nauczyciel wychowania fizycznego w tutejszej szkole z 21-letnim stażem, który, na mocy pełnomocnictwa otrzymanego od kuratora oświaty, zajął się już w maju organizowaniem szkoły średniej. Polegało to na niewielkim uzupełnieniu kadry pedagogicznej, wyposażeniu nowej szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne, umeblowaniu klas. Wykonano także prace remontowe i modernizacyjne podnoszące ogólny standard obiektu. Największym i najbardziej czaso i pracochłonnym zadaniem było urządzenie tworzonej od podstaw nowoczesnej pracowni komputerowej. Wymagało to przygotowania pomieszczeń, instalacji elektrycznej, sieci informatycznej, zabezpieczenia. W zakupie sprzętu komputerowego pomagała nam firma z Poznania, której właścicielem jest absolwent naszej szkoły podstawowej. Pamiętać trzeba, że na początku lat dziewięćdziesiątych komputer był w szkołach rzadkością. Ambicją twórców liceum było natomiast uruchomienie takiej szkoły, która w sposób nowoczesny i wszechstronny kształcić będzie w obszarze informatyki. Strategia ta okazała się trafna – nasze liceum było wówczas jednym z trzech w b. województwie leszczyńskim (obok LO w Górze i Kościanie), które miało prawo przeprowadzać egzamin maturalny z informatyki, realizowano u nas autorski program nauczania tego przedmiotu, p. Tadeusza Górnego. Oczywiście nie zapomniano o pozostałych przedmiotach. Młodzież była dobrze przygotowana do egzaminów dojrzałości. Zainteresowanie naszą szkołą mile nas zaskakiwało w poszczególnych latach, uczyli się bowiem w tej szkole uczniowie z Leszna, Wolsztyna, Wschowy ale też m.in. z Jędrzychowic, Szlichtyngowy, Pępowa, Krzemieniewa, Śmigla. Jak mówili – dobra baza i nauczanie informatyki były magnesem. Z czasem pracownie komputerowe i internet stawały się standardem w szkołach więc uczniowie rekrutują się głównie z naszej i okolicznych gmin. Profile kształcenia zmieniały się, jednak zawsze, stosownie do wymogów współczesności, nauczanie informatyki pod kątem wyposażenia uczniów w umiejętności wszechstronnego wykorzystania komputera jest ważne. W innych obszarach kształcenia na podkreślenie zasługuje z powodzeniem realizowana od kilku lat ścieżka filmowa dla miłośników kamery, w tym warsztaty z profesjonalistami ze świata filmu, swe zainteresowania rozwijać mogą przyszli dziennikarze.

 

W piątą rocznicę istnienia, w 1997 roku, liceum przyjęło za patrona Karola Kurpińskiego.

 

W roku 2004 zespół szkół ogólnokształcących, czyli także liceum ogólnokształcące, otrzymał ufundowany przez lokalne środowisko sztandar.

 

Szkołę opuściło wiele roczników młodzieży, z których znaczna część później zdobyła wyższe wykształcenie. Dziś sprawdzają się w pracy zawodowej piastując nierzadko odpowiedzialne stanowiska.