Pożegnanie absolwentów rocznika 2018.

27 kwietnia 2018 roku w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach odbyła się tradycyjna uroczystość pożegnania absolwentów miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Obok licealistów, dyrekcji i grona pedagogicznego wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, sekretarz Gminy Monika Klemenska, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór oraz podinspektor ds. oświaty
i ochrony zdrowia Marek Wodawski.

Uroczystość zainaugurował swoim wystąpieniem dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Tadeusz Górny, po czym zaprezentowano różnorodną część artystyczną. Złożyły się na nią między innymi: filmik wyreżyserowany przez uczennicę klasy drugiej liceum, Annę Frankowską, przedstawiający z przymrużeniem oka trzyletni okres nauki tegorocznych absolwentów, wręczenie klasie trzeciej „kubków prawdy” z krótkimi aforyzmami będącymi odzwierciedleniem indywidualnych postaw młodzieży kończącej naukę w szkole średniej, a także utwory muzyczno – wokalne w wykonaniu Szymona Nowaczyka.

Po momentach radości, uśmiechu i wzruszeń przyszła pora na wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w życie społeczności szkolnej abiturientów. Nagrody Wójta Gminy Włoszakowice dla najlepszego ucznia liceum w roku szkolnym 2017/2018
oraz pp. Pytlik dla najlepszego absolwenta rocznika 2018 otrzymała Patrycja Konieczna, natomiast zaszczyt wpisu osiągnięć do „Złotej Księgi” Absolwentów, a także Nagroda
im. Andrzeja Krzyckiego (pp. Wielebskich) dla utalentowanej młodzieży, przypadły
w udziale Szymonowi Nowaczykowi. Rozdano również ufundowane przez radę rodziców nagrody książkowe, których posiadaczami stali się: Patrycja Konieczna, Marianna Knop, Wiktoria Mała i Szymon Nowaczyk. Następnie dyrektor Tadeusz Górny wraz
z wychowawcą klasy trzeciej Leszkiem Barszczem wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach.

Po zakończeniu uroczystości zaproszono wszystkich jej uczestników
do pamiątkowego zdjęcia.

Tomasz  W. Szczepaniak

 

Komentarze są zablokowane