Skład prezydium rady rodziców

– przewodnicząca Beata Skorupinska

– zastępca Dorota Turek

-skarbnik – Wiesław Miara