Prezydium samorządu uczniowskiego

Opiekun: Błażej Kicinski

przewodnicząca: Wiktoria Mała (II LO)

zastępca: Amelia Kokornaczyk (II LO)

sekretarz: Marianna Knop (II LO)