UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA NAUKI PRZEZ UCZNIÓW KLASY III LO 2019

26 kwietnia 2019 roku, w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach, odbyła się tradycyjna uroczystość pożegnania absolwentów miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Obok licealistów, rodziców, dyrekcji i grona pedagogicznego, wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt Gminy Włoszakowice, Robert Kasperczak, sekretarz Gminy, Karolina Chlebowska, podinspektor ds. oświaty i ochrony zdrowia, Marek Wodawski
oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Irena Przezbór.

Uroczystość zainaugurował swoim wystąpieniem dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Tadeusz Górny, po czym zaprezentowano różnorodną część artystyczną. Złożyły się na nią między innymi: podziękowania złożone w imieniu licealistów przez Magdalenę Turek dyrekcji i gronu pedagogicznemu, występy wokalne w wykonaniu Julii Apolinarskiej, Anny Poloszyk i Sandry Miara, utwór instrumentalny zaprezentowany przez Jana Błaszaka, a także filmik, którego reżyserką była Anna Frankowska, przedstawiający z przymrużeniem oka trzyletni okres nauki tegorocznych absolwentów.

Po momentach radości, uśmiechu i wzruszeń przyszła pora na wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w życie społeczności szkolnej abiturientów. W wyjątkowy sposób uhonorowano Annę Frankowską, która dostąpiła zaszczytu wpisu do „Złotej Księgi Absolwentów” Liceum Ogólnokształcącego, otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Włoszakowice dla najlepszego ucznia Liceum w roku szkolnym 2018/2019,
nagrodę pp. Pytlik dla najlepszego absolwenta liceum rocznika 2019, a także nagrodę
im. Andrzeja Krzyckiego (pp. Wielebskich) dla utalentowanej młodzieży. Laury przypadły
w udziale również Magdalenie Turek, która otrzymała nagrodę Wójta Gminy Włoszakowice dla najlepszego ucznia liceum w roku szkolnym 2018 / 2019, a także Sandrze Miara, której wręczono nagrodę pp. Pytlik dla najlepszego absolwenta liceum rocznika 2019. Następnie rozdano, ufundowane przez radę rodziców, nagrody książkowe, których posiadaczami stali się: Jan Błaszak, Anna Frankowska, Sandra Miara, Estera Skorupinska, Kamila Szymańska
i Magdalena Turek. Po nagrodach i wyróżnieniach tegoroczni absolwenci z rąk dyrektora Tadeusza Górnego oraz wychowawcy klasy trzeciej, Tomasza Szczepaniaka, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Podsumowując uroczystość, Wójt Gminy Włoszakowice, Robert Kasperczak,
w krótkim wystąpieniu pogratulował młodzieży wejścia w kolejny, dorosły etap życia,
a także z uznaniem odniósł się do pracy grona pedagogicznego liceum.

Tradycyjne zdjęcie przed Pałacem Sułkowskich, z udziałem zaproszonych gości, rodziców, grona pedagogicznego i abiturientów, zwieńczyło okolicznościową akademię.

 

Tomasz  W. Szczepaniak

Komentarze są zablokowane