50 lat budynku szkoły - 1959-2009 - po uroczystości

Uroczystość rocznicowa odbyła się 14 października 2009 roku, w Dniu Edukacji Narodowej. Pracownicy, uczniowie, goście uczestniczyli w mszy św. w kościele parafialnym ofiarowanej żyjącym i nieżyjącym pracownikom, uczniom i absolwentom szkoły. Liturgii sprawowanej przez ks. proboszcza Andrzeja Szulca towarzyszył sztandar szkolny. Śpiewem ubogacił tę modlitwę Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic pod dyrekcją Lecha Erberta.

 

Po mszy wszyscy udali się do gmachu szkolnego aby uczestniczyć w uroczystym spotkaniu, dla niektórych po latach. Przybywających witali odświętnie ubrane dziewczyny i chłopcy – uczniowie tutejszych szkół. Wręczali wszystkim okolicznościową publikację przygotowaną przez zespół pracowników, traktującą o włoszakowickiej szkole dawnej i obecnej.

 

Uroczystość w sali gimnastycznej, którą sprawnie poprowadził wicedyrektor ZSO Tadeusz Górny rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor ZSO. W wystąpieniu podkreślił wagę spotkania z okazji rocznicy, szczególnie dla tych byłych pracowników, którzy po kilkudziesięciu latach pojawili się w szkole, podkreślił, że jest to także forma okazania szacunku i uznania dla wszystkich budowniczych tej szkoły, jej sojuszników, dobroczyńców – nieżyjących i żyjących, odniósł się do niemal wszystkich aspektów życia szkolnego, wspomniał, że szkoła nie jest wolna od problemów, zaapelował do rodziców o efektywną współpracę ze szkołą. Podziękował także przyjaciołom szkoły – szczególnie aktywnym w obszarze edukacji, promującym pracowitych i zdolnych uczniów, wspierającym szkołę materialnie i organizacyjnie.

 

Przekazał także najlepsze życzenia pracownikom oświaty z okazji ich święta.

 

Następnie zabrał głos wójt Stanisław Waligóra. Obok gratulacji przekazał także miłą wiadomość, że w planach gminy na następny rok zapisana jest budowa hali sportowej! Złożył życzenia pracownikom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wręczył Nagrody Wójta następującym nauczycielom: Hannie Grycz, Alicji Zborowskiej, Leszkowi Barszczowi i Ireneuszowi Rogackiemu.

 

Dyrektor zaś wręczył Nagrody Dyrektora następującym pracownikom: Oldze Ciszewskiej, Iwonie Drąg, Ewie Dworczak, Tadeuszowi Górnemu, Hannie Homie, Katarzynie Kaczmarek, Iwonie Kaczorowskiej, Błażejowi Kicinskiemu, Romanowi Kliem, Tomaszowi Lince, Bożenie Nowak, Halinie Pacholskiej, Alicji Rogackiej, Tomaszowi Szczepaniakowi, Wiesławie Walkowskiej.
W imieniu nagrodzonych podziękował dr Leszek Barszcz.

 

Były także życzenia od Związku Nauczycielstwa Polskiego składane przez prezesa Marię Kamieniarz wraz z mile zaskakującymi prezentami – dwoma tomami słowników geograficznych oraz drukarką!

 

Gratulacje i życzenia złożyła prezes Banku Spółdzielczego Dorota Grygiel.

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Solistka z liceum wprowadziła widzów w dobry nastrój piosenką z repertuaru Ireny Santor „Powrócisz tu”, nawiązując do scen, które były później. Młodzi artyści z liceum przenieśli wszystkich w lata 40. i 50. ubiegłego wieku. Przytoczyli rzeczywiste zdarzenia jakie towarzyszyły staraniom o wybudowanie nowej szkoły. W tle „sali zebrań” zatknięta czerwona, robotnicza flaga, na frontowej ścianie godło-orzeł bez korony, obok portret Władysława Gomułki. Grupa inicjatywna siedzi przy stoliku, zastanawia się jak poprowadzić społeczną akcję, popijając wodę z syfonu. Starsi widzowie podziwiali staranność z jaką odtwarzane były ówczesne fakty. W dalszej części zespół muzyczny z liceum wraz z wokalistkami zaprezentował kilka przebojów.

 

Całość pokazana była na wysokim poziomie, nic więc dziwnego, że wykonawców nagrodzono gromkimi brawami.

 

Była także część poświęcona nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji ich święta w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przedstawiciele samorządów uczniowskich w imieniu uczniów złożyli życzenia i wręczyli na ręce dyrektorów bukiety kwiatów, Ci z kolei przekazali je seniorom obecnym na sali; dyrektor I. Rogacki b. dyrektorowi Stefanowi Majorczykowi, dyrektor A. Zborowska b. głównej księgowej Walerii Grochowczak a dyrektor T. Górny b. nauczycielowi Eligiuszowi Wojtkowiakowi. Klamrą spinającą podniosłą uroczystość był hymn szkolny – Warszawianka odśpiewana przez zebranych. Sztandar opuścił miejsce spotkania.

 

Po uroczystości w sali goście przeszli do sali lekcyjnej na parterze gdzie usytuowano okolicznościową wystawę pn. „Szkoła dawniej i dziś”. Zwiedzający podziwiali zgromadzone kroniki sięgające lat siedemdziesiątych, stare fotografie przedstawiające epizody życia szkolnego z lat sześćdziesiątych, trofea. Z zaciekawieniem oglądali wszyscy dawne techniczne środki nauczania; pierwsze magnetofony kasetowe, magnetofon szpulowy czy projektor filmowy z lat sześćdziesiątych. Wystawę można zwiedzać codziennie w godzinach pracy szkoły do 28 października.

 

Wszystkich uczestników spotkania dyrektor zaprosił na poczęstunek przy „wiejskim stole” z pyszną gorącą szynką a także kawę i świeżutki placek drożdżowy. Była to wyśmienita okazja aby swobodnie oddać się wspomnieniom w gronie przyjaciół, najczęściej dawnych współpracowników.

Następnego dnia, w czwartek 15 października 2009 r. wykonawcy powtórzyli o godz. 16.30 część artystyczną dla rodziców i uczniów.

Z okazji 50. rocznicy oddania szkoły do użytku, w dowód uznania i wdzięczności za okazywaną przez lata znaczącą pomoc szkole, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących wręczył pamiątkowe grawertony:

 

Wójtowi Gminy, Panu Stanisławowi Waligórze – za stałą, wszechstronną troskę o szkołę, za wspieranie uzdolnionych uczniów coroczną nagrodą dla najlepszego licealisty, za wspieranie projektu nauki pływania w szkole podstawowej,

 

Panu Bronisławowi Elimerowi z Włoszakowic– za przewodniczenie społecznemu komitetowi rozbudowy szkoły, za wieloletnią, wszechstronną pomoc po zakończeniu rozbudowy,

 

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Włoszakowice, Panu Ryszardowi Łopusiewiczowi – za otwartość na współpracę, zwłaszcza w realizacji programów edukacyjnych krótkich i kilkuletnich, w tym autorskich – przyrodniczych i leśnych, za leśną klasę,

 

Prezesowi Gminnego Zakładu Komunalnego, Panu Edwinowi Woźniakowi – za dziesiątki wspólnie realizowanych projektów edukacyjnych z obszaru ekologii, zbiórki surowców wtórnych, segregacji odpadów, za gminne Centrum Edukacji Ekologicznej,

 

Firmie „Werner Kenkel Sp. z o.o.” z Krzycka Wielkiego – za wieloletnie materialne wspieranie inicjatyw kierownictwa szkoły i nauczycieli,

 

Państwu Małgorzacie i Leszkowi Pytlikom z Włoszakowic – za wieloletnie wspieranie zdolnych i pracowitych absolwentów poprzez coroczne fundowanie nagród dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum a także za udostępniane na korzystnych warunkach obiekty sportowe: siłownię i kort tenisowy,

 

Państwu Alicji i Ryszardowi Wielebskim z Krzycka Wielkiego – za wieloletnie wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów liceum nagrodą im. Andrzeja Krzyckiego własnej fundacji,

 

Tartakowi „Stefan” z Włoszakowic – za wieloletnią, bezinteresowną pomoc szkole w sezonie grzewczym.

 

Nie wszyscy wyróżnieni mogli być obecni na uroczystości, więc pozostałe grawertony będą wręczone przy najbliższej, uroczystej okazji w szkole.

Dziękuję szczególnie byłym pracownikom za przybycie i spędzenie z nami kilku godzin, zwłaszcza Tym z Państwa, którzy przybyli po dłuższej nieobecności w swojej szkole.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości rocznicowej: zwłaszcza moim najbliższym współpracownikom – wicedyrektorom Alicji Zborowskiej i Tadeuszowi Górnemu a także nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi, uczniom wszystkich szkół zespołu, rodzicom naszych uczniów, indywidualnym osobom spoza szkoły, przedsiębiorcom. Wspólna praca dała piękny efekt w postaci życzliwie ocenionej przez uczestników uroczystości – zwłaszcza dziękuję za program artystyczny, za dekoracje oraz za przygotowanie okolicznościowej wystawy.

Ireneusz Rogacki
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Wystąpienie dyrektora ZSO na uroczystości z okazji 50. rocznicy oddania budynku szkolnego do użytku w dniu 14.X.2009r

Plik pdf do pobrania tutaj