zaproszenie na zabawę

Skład prezydium rady rodziców

– przewodniczący: Dorota Antoszewska

– z-ca przewodniczącego: Danuta Gąd

– skarbnik: Hanna Tajchert

– sekretarz: Monika Janiszewska

 

Komisja rewizyjna:

Romana Pitrowska

Czesław Langner

Agnieszka Adamska