Prezydium samorządu uczniowskiego

Opiekun: p. Alina Mądrzak

przewodniczący: Nina Mądrzak (6a)

zastępca: Marcin Sielągowski (6b)

sekretarz: Maja Bajon (6a)