nauczyciele

Nauczyciele

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

we Włoszakowicach

 

Kierownictwo ZSO Włoszakowice

 • Tadeusz Górny – dyrektor
 • Hanna Grycz – wicedyrektor
 • Alicja Zborowska – wicedyrektor

Nauczyciele

 1. Grab Katarzyna – język angielski
 2. Hildebrandt Dorota – j. polski,
 3. Kaczorowska Iwona – pedagog
 4. Kicinski Błażej – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 5. Ks. Maciejak Karol – religia
 6. Madalińska – Rosik Katarzyna – geografia
 7. Mania Marek – podstawy przedsiębiorczości
 8. Marciniak Mirosław – matematyka, informatyka
 9. Nowak Aleksandra – biologia, chemia
 10. Szczepaniak Tomasz – historia, wiedza o społeczeństwie
 11. Szkudlarczyk Grzegorz – wychowanie fizyczne
 12. Towpik – Gawron Tatiana – j. angielski
 13. Trojanowski Grzegorz – wychowanie fizyczne
 14. Wodawska Renata – bibliotekarz
 15. Woś Adam – fizyka