O naszej szkole

Zasadnicza Szkoła Zawodowa rozpoczęła swoją działalność w roku 2007. Powstała z potrzeby środowiska lokalnego. Powstają obecnie liczne szkoły w różnych środowiskach, kształcące w różnych, często nowych kierunkach. Nasza, nowa oferta edukacyjna miała dać młodzieży naszej gminy, i nie tylko, szansę uzyskania kolejnego poziomu wykształcenia, konkretnie – zdobycia zawodu bez uciążliwego dojeżdżania do innych ośrodków.

 

Szkoła zawodowa we Włoszakowicach prowadzi edukację w klasach wielozawodowych – oznacza to, że przyjmujemy kandydatów do nauki wszystkich zawodów. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r.(Dz.U. nr 124, poz.860) ze zmianą z 16 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 144, poz.903) zawiera klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Z tego wykazu wybrać należy poprawną nazwę zawodu, który interesuje potencjalnego ucznia. W macierzystej szkole realizowana jest nauka przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z przedmiotów zawodowych uczeń zdobywa na czterotygodniowym kursie w ośrodkach kształcenia praktycznego w Lesznie lub Wschowie. W niektórych przypadkach, np. w zawodzie zduna, dekarza kursy odbywają się w Zielonej Górze. Za kurs płaci szkoła. Nauka trwa dwa albo trzy lata, w zależności od zawodu. Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe; część pisemną w macierzystej szkole, część praktyczną w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Do szkoły uczniowie chodzą trzy dni w pierwszej klasie, dwa dni w drugiej i jeden dzień w trzeciej klasie. Pozostałe dni tygodnia przeznaczone są na praktyczną naukę zawodu z wybranej firmie.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szkołą bezpośrednio podczas roku szkolnego lub w dniu otwartych drzwi organizowanych corocznie w kwietniu i w maju.

 

Czerwiec 2009 roku to czas historyczny dla tej szkoły, bowiem pierwsi absolwenci szkoły otrzymali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Wraz z dyplomami otrzymali suplement w języku polskim i angielskim. Co to oznacza?…. Życzymy szczęścia w budowaniu swojej kariery zawodowej.