zaproszenie na zabawę

Skład prezydium rady rodziców

– przewodniczący: Krystyna Murek

– z-ca przew.: Edyta Zając

– skarbnik: Jolanta Marciniak

– sekretarz: Ewa Marcinkowska

 

Komisja rewizyjna:

Katarzyna Poniży

Grażyna Teichert