Skład prezydium rady rodziców

– przew. Krystyna Murek

– sekretarz Bogumiła Pusiak

– skarbnik- Edyta Borowczak