1 Z (29 uczniów) wych. Tatiana Towpik – Gawron

2 Z (30 uczniów) wych. Mirosław Marciniak

3 Z (28 uczniów) wych. Błażej Kicinski

uczniowie