Nauczanie zdalne z udziałem zaproszonych gości.

W ramach prowadzonego nauczania zdalnego gościliśmy na naszych zajęciach ppłk Daniela Katarzyńskiego dowódcę Garnizonu Leszno oraz  mjr rez. Krzysztofa Handke leszczyńskiego historyka. Uczniowie klas ósmych zostali zapoznani z historią i tradycjami orężnymi 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich i 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. Wspomniano również o rekonstrukcji pomnika      w leszczyńskich koszarach przy ul. Racławickiej który jest poświęcony poległym w obronie ojczyzny żołnierzom.

JZ