Otrzęsiny klasy 1BS.

Otrzęsiny są tradycyjnie od lat organizowanym w Branżowej Szkole I Stopnia, a wcześniej Zasadniczej Szkole Zawodowej we Włoszakowicach, wydarzeniem, które ma na celu integrację społeczności szkolnej oraz wdrażanie do współdziałania i współżycia w szkole i w grupie rówieśniczej. Dzisiaj, uczniowie klasy Iz zostali „oficjalnie przyjęci” w szeregi Branżowej Szkoły I Stopnia. Uroczystość dla „pierwszaków” zorganizowali ich starsi koledzy z klasy IIz, przygotowując konkurencje sprawnościowo – zręcznościowe. Impreza przebiegała w przyjaznej atmosferze, a na zakończenie nowo przyjęci otrzymali dyplom potwierdzający „przynależność” do wspólnoty BSIS.

BKi