PRELEKCJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SP, LO I BS I STOPNIA „UDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO W MISJACH ZAGRANICZNYCH”

W dniach 23 i 24 września 2021 roku, młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
we Włoszakowicach, miała niebywałą okazję spotkać się i wysłuchać prelekcji weteranów uczestniczących w misjach stabilizacyjnych w Iraku (chorążego Mariusza Sybilskiego 
z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie) oraz w Afganistanie (podpułkownika Artura Sarzyńskiego, Kawalera Orderu Krzyża Wojskowego Klasy Komandorskiej).

            Podczas trwającego wystąpienia, wzbogaconego prezentacją multimedialną i filmikami z akcji zbrojnych, obaj prelegenci podkreślali konieczność wywiązywania się z obowiązków Wojska Polskiego wobec sojuszników z NATO. Przybliżyli młodzieży warunki pogodowe, adaptacyjne i aprowizacyjne, z jakimi przyszło im się zmierzyć podczas pobytu na misjach, ale także trudności w relacjach z zamieszkałą w tych krajach ludnością, metody pokonywania barier kulturowych i językowych.

            Weterani, ukształtowani przez surową dyscyplinę wojskową udowodnili, że potrafią swobodnie nawiązywać kontakt z uczniami, zadając im pytania odnośnie członkostwa Polski w strukturach Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, obowiązku uczestniczenia w misjach o charakterze pokojowym i stabilizacyjnym, stosowania odpowiedniej taktyki zbrojnej w duchu odpowiedzialności za swoich podwładnych i ludność cywilną.

            Reakcje zgromadzonej młodzieży, wykazującej zainteresowanie tematyką prelekcji wskazują, iż należy kontynuować działania edukacyjno – wychowawcze, zmierzające 
do organizacji częstszych spotkań z osobami, które swoją postawą życiową, doświadczeniem na różnych polach działalności społecznej, są w stanie pomóc młodym ludziom w określeniu ich celów życiowych i modyfikowaniu systemów wartości.  

 

 

                                                                                             Tomasz W. Szczepaniak