Pasowanie uczniów klas pierwszych 2020

Dnia 14 października w naszej szkole odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Uczniowie w tym dniu przyszli odświętnie ubrani do hali sportowej. Wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły pan Jarosław Zielonka. Pierwszoklasiści przygotowali część artystyczną, podczas której przedstawili swoje wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole. Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste  ślubowanie. Następnie pan dyrektor i zaproszony żołnierz pasowali pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Po pasowaniu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz liczne upominki od Rady Rodziców, różnych instytucji  i zakładów pracy. Pierwszoklasiści dziękują wszystkim za otrzymane prezenty.

                                                                    uczniowie i wychowawcy klas pierwszych