Podpisanie porozumienia z Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz.

8 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach a Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo"
W obecności Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, porozumienie podpisał dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jarosław Zielonka oraz Komendant Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz płk Robert Stańczyk.