Podpisanie porozumienia ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 11 czerwca 2021 r. w Sali Trójkątnej Urzędu Gminy Włoszakowice. Porozumienie, w obecności Wójta Gminy Włoszakowice p. Roberta Kasperczaka, podpisali: dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Jarosław Zielonka oraz Komendant Szkoły st. bryg. mgr inż. Maciej Zdęga. Obecni na spotkaniu byli także przedstawiciele straży pożarnej: Stanisław Tomaszyk, Arkadiusz Pawlak i Przemysław Konieczny.
Podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy stwarza dla uczniów ZSO Włoszakowice nowe możliwości i korzyści. Zakłada ono szeroką współpracę, przede wszystkim popularyzację kształcenia pożarniczego, m.in. prowadzenie przez wykładowców zajęć pokazowych, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym i pożarniczym oraz imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, a także spotkań kulturalno-historycznych. Uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość udziału w pracach uczelnianych kół naukowych. Strony porozumienia zadeklarowały gotowość do udziału w uroczystościach organizowanych przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i Zespół Szkół Ogólnokształcących.
L.D.

zdj. Natalia John (GOSiR Włoszakowice)