Szachowe wyróżnienia.

W dniu 20 października 2020 r. Wójt Gminy Włoszakowice oraz kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odebrali z rąk Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSO Włoszakowice honorowe odznaczenia "Przyjaciel Szachów".

 

Na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach oraz Wielkopolskiego Związku Szachowego Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak otrzymali wyróżnienie honorowe przyznane przez Polski Związek Szachowy. Panowie, wraz z pamiątkowym dyplomem, otrzymali odznakę ”Przyjaciel Szachów”.

Jest to odznaka przyznawana osobom formalnie nie związanym ze środowiskiem szachowym, ale aktywnie uczestniczącym w życiu szachowym, wspierającym rozwój dyscypliny oraz przyczyniającym się do wzrostu popularności szachów.

 

Polski Związek Szachowy docenił w ten sposób wieloletni wkład gminy w promocję szachów, popularyzację tej dyscypliny sportowej, a przede wszystkim realizację założeń projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

 

Dzięki wsparciu Gminy Włoszakowice i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w/w projekt edukacyjny funkcjonuje już od 8 lat we Włoszakowicach, a dzieci z klas I-III mają możliwość poznania tajników królewskiej gry.