Wizyta w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej im gen Maczka.

9 czerwca 2022r. uczniowie Szkoły Branżowej, Liceum ogólnokształcącego oraz klasy ósmej szkoły podstawowej odbyli niecodzienną wycieczkę do Świętoszowa w celu zwiedzenia 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Broni S. Maczka. Celem wycieczki było pogłębienie wychowania patriotycznego i społecznego, a także poznanie pracy żołnierzy, sprzętu, ubioru i wyposażenia wojska. Pobyt zaczęliśmy od złożenia wiązanki kwiatów i zapalenie znicza upamiętniając żołnierzy poległych w działaniach zbrojnych. Zwiedzaliśmy Salę Pamięci, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tradycjami i historią Jednostki Wojskowej. Wysłuchali ciekawych informacji, a także z zainteresowaniem obejrzeli sprzęt wojskowy w tym: czołgi, inne pojazdy wojskowe, broń i umundurowanie żołnierzy. Uczniowie mieli również możliwość skorzystania z symulatorów czołgu oraz symulatora strzeleckiego „Śnieżnik”.