19.07.21- 30.07.21 Malta

Podnosimy nie tylko swoje umiejętności językowe ale również poszerzamy swoją wiedzę i umiejętności. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zrealizowany został specjalistyczny kurs TEL -Technology Enhanced Learning (nowe technologie w nauczaniu) zrealizowany w Executive Training Institute Ltd . Były to dwa tygodnie intensywnej nauki, w takcie których udało się również znaleźć czas na poznanie atrakcji turystycznych Malty.
Adam Woś

POWRÓT

Array ( [co] => too )