Samorząd uczniowski Szkoły Branżowej

Samorząd uczziowski Branżowej Szkoły I Stopnia

Opiekun: Mirosław Marciniak

  •     Przewodniczący – Kamil Kaczor 1z
  •     Zastępca - Nikola Kulas 2z(G)
  •     Skarbnik - Patrycja Załucka 3z
  •     Sekretarz – Zuzanna Głuszak 2z(SP)