Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcące

Skład prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący - Maciej Kędziora
  • Skarbnik - Agnieszka Bura
  • Sekretarz - Kamila Mańkowska

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Kazimiera Matysiak
  • Członek - Aleksandra Szymańska