Rada Rodziców Szkoła podstawowa

Skład prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący - Dorota Antoszewska
  • Zastępca - Karolina Kaminiarz
  • Skarbnik - Joanna Rutkiewicz
  • Sekretarz - Anna Elimer

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Sylwia Wieszczeczyńska
  • Zastępca - Wioleta Dobrowolska
  • Członek - Magdalena Zielinowska