Historia

Szkoła Podstawowa – najstarsza placówka oświatowa w naszym zespole szkół ogólnokształcących. Jak wszystkie, tak i ta szkoła ma bardzo bogatą historię.

Starszym przypomnimy a młodszym podamy do wiadomości, że pierwszą siedzibą szkoły podstawowej we Włoszakowicach były budynki dzisiejszego przedszkola przy ul Spokojnej. Stał tam także w ogródku barak gdzie prowadzone były zajęcia szkolne. Najstarsi uczniowie, ówczesna klasa VII, dochodziła na niektóre zajęcia do budynku przy ul. Jana Otto, gdzie dziś mieści się pracownia komputerowa a więc dość odległego.

Nowa szkoła pobudowana została w latach 1957 – 1959 roku jako pomnik wzniesiony Karolowi Kurpińskiemu, sławnemu włoszakowiczaninowi. Na ówczesne czasy szkoła była bardzo nowoczesna – ogrzewana kaloryferami, w klasach stały nowe meble a uczniowie chodzili po szkole w kapciach. Wkrótce po oddaniu do użytku budynku szkolnego mieszkańcy przystąpili do budowy sali gimnastycznej. Zaczęła służyć uczniom i mieszkańcom w 1963 roku. Spełniała dwie funkcje: sali gimnastycznej i widowiskowej. W klasie obok montowało się na kozłach podłogę, demontowało się lekką ścianę między klasą a salą i już była gotowa scena, na której w latach sześćdziesiątych ub. wieku wystawiane były przygotowywane przez samych mieszkańców przedstawienia. Dziś klasa stała się szatnią dla ćwiczących a ściana została zamurowana. Potrzeby szkoły rosły więc pod koniec lat sześćdziesiątych wybudowane zostało skrzydło, zwane „starym”, z trzema klasami a w roku 1973 podniesiono je o jedną kondygnację i uzyskano dodatkowe trzy klasy. Dalszą rozbudowę zakończono w roku 1990, oddając do użytku „nowe” skrzydło, najdłuższe, z 11 klasami, świetlicą, stołówką, gabinetami lekarskimi, pokojem nauczycielskim.

Szkoła podstawowa do roku 1966 była siedmioklasową, od tego roku ośmioklasową. Reforma oświaty spowodowała, że od roku 1999 szkoły podstawowe stały się sześcioletnimi natomiast edukacja obowiązkowa trwała jeszcze dalej w trzyletnich gimnazjach.

Nowością jest wprowadzony obowiązkowy sprawdzian organizowany pod koniec klasy szóstej w formie egzaminu zewnętrznego, to znaczy przygotowywanego i sprawdzanego poza szkołą przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Kolejna reforma oświaty nie zmienia struktury szkolnictwa lecz od roku 2009 wprowadza od klasy pierwszej nowe podstawy programowe, które z każdym następnym rokiem będą obejmowały kolejne klasy. Oznacza to inny model nauczania, określa konkretnie liczby godzin jakie muszą być zrealizowane dla poszczególnych przedmiotów, znikają ministerialne programy nauczania. Odtąd nauczyciel sam opracowuje program uwzględniający obowiązkowe podstawy programowe, możliwości uczniów i szkoły, tradycje środowiskowe itp.

Od roku 2009 do szkoły mogą pójść sześcioletnie dzieci pod warunkiem, że rodzice się na to zdecydują a dziecko jest po przygotowaniu przedszkolnym, natomiast od roku 2012 stanie się to obowiązkiem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, w tym Szkoła Podstawowa ma swój sztandar, który towarzyszy wszystkim ważnym wydarzeniom w życiu szkoły.