23.08.21-04.09.21 Cypr

Kolejne nauczycielki ZSO Włoszakowice: Bożena Nowak i Alina Mądrzak powróciły z kursu językowego w ramach programu PO WER. Dwutygodniowe szkolenie odbywało się w szkole „English In Cyprus” w Limassol na Cyprze. Zajęcia pozwoliły na podniesienie kompetencji językowych, a zawarte przyjaźnie na wymianę doświadczeń i zaznajomienie się z tradycjami różnych narodowości. Czas wolny poświęcony był na zwiedzanie i poznawanie kultury, zabytków,  życia codziennego oraz pięknych krajobrazów  tego kraju.

POWRÓT