Dzień Bezpiecznrgo Internetu 2023.

Dziś Dzień Bezpiecznego Internetu. Pamiętajcie o zdrowych zasadach korzystania z tego, niewątpliwie bogatego ale też i groźnego źródła wiedzy.