EUROPASS prezentacja.

W ramach poszerzania wiedzy na temat projektów Erasmus,  na godzinach wychowawczych uczniowie naszej szkoły mieli okazję dowiedzieć  się czym jest projekt UE Europass.  Cele dokumentów Europass to między innymi promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy oraz umożliwienie zaprezentowania wiedzy i zdobytych umiejętności zarówno przez formalne kształcenie, ale także przez edukację nieformalną. Podczas prezentacji przygotowanej przez pana Mirosława Marciniaka, poznaliśmy rodzaje dokumentów takich jak: Europass CV (który umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE), Europass Paszport Językowy (przedstawiający opanowane sprawności i umiejętności językowe), Europass Mobilność (potwierdzający okresy nauki i praktyki zawodowe) oraz Europass Suplement do Dyplomu ( także potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zawierający opis umiejętności i kompetencji posiadacza dyplomu).

AW

POWRÓT