Edusense-Uczymy Dzieci Programować

W grudniu 2019 r. klasa I b brała udział w wyzwaniu Czekając na Święta-Uczymy Dzieci Programować. Korzystając z nowych pomocy dydaktycznych- maty do kodowania, krążków matematycznych i polonistycznych, kolorowych kubeczków, a także wykonanych w szkole na zajęciach plastycznych mini mat dzieci zrealizowały 12 zadań, Najciekawszymi okazały się zadania z odkodowywaniem rysunków. Najwięcej problemów sprawiły dyktanda graficzne, choć chyba tez właśnie one sprawiły najwięcej radości z prawidłowego wykonania. Wykonane Memory i Sudoku pozwoliły ćwiczyć w czasie gry w grupach rówieśniczych pamięć i spostrzegawczość, koncentrację uwagi. Zadania były zrealizowane w ramach ogólnopolskiego programu Edusense-Uczymy Dzieci Programować.