Nauczanie zdalne z udziałem zaproszonych gości.

W ramach prowadzonego nauczania zdalnego gościliśmy na naszych zajęciach ppłk Daniela Katarzyńskiego dowódcę Garnizonu Leszno, uczestnika misji w Afganistanie, Iraku oraz kpt. Stanisława Tomaszyka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Poznaniu. Uczestnicy lekcji online mieli okazję zapoznać się z zadaniami realizowanymi przez Wojsko Polskie w czasie pokoju oraz w czasie misji pokojowych i stabilizacyjnych. Natomiast kpt. Tomaszyk przedstawił zadania i rolę Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa Państwa.