Pożegnanie klasy trzeciej Szkoły Branżowej.

26 czerwca 2020r szkołę pożegnała na dobre klasa 3 Szkoły Branżowej. Podczas krótkiego spotkania w klasie wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Wręczone zostały też naturalnie świadectwa ukończenia szkoły. Nie mogło zabraknąć w tej uroczystej chwili dyrekcji szkoły. Kulminacyjnym momentem było podziękowanie przez uczniów wychowawcy panu Błażejowi Kicińskiemu za trzyletnią opiekę nad klasą. Kwiaty i podziękowania otrzymały również mamy udzielające się w radzie rodziców. Całą skromną uroczystość zakończyła krótka sesja zdjęciowa.