Turniej Bożonarodzeniowy Szachy szybkie.

Od września do grudnia 2019 r. za zgodą dyrektora szkoły pana Jarosława Zielonki w Zespole Szkół Ogólnokształcących  dla dzieci z klas III-IV,  a także klas I odbywały się dodatkowe  zajęcia  szachowe  zorganizowane w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Klub Szachowy w Szkole" przy wsparciu Polskiego Związku Szachowego. 

O udział w programie i fundusze na zajęcia szachowe dla dzieci wystąpił Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Zajęcia dla dzieci prowadziła instruktor sportu szachy pani Wiesława Walkowska.  Dzieci  w ramach tych zajęć poznawały tajniki strategii i taktyki szachowej, uczyły się obsługi zegara szachowego, rozgrywały partie szachowe towarzyskie i mini turnieje szachowe.

W sobotę, 21.grudnia 2019 r. jako podsumowanie programu w „małej szkole” spotkało się 50 zawodników, by rozegrać siedmiorundowy turniej szachów szybkich. Sędziami zawodów byli Karolina Janiszewska i Jonasz Walkowski.

Klasyfikacja końcowa zawodników:

1. Mikołaj Biegański, 2.Dominik Włodarczyk,  3.Julia Włodarczyk.

Najmłodsi uczestnicy: Alan Dziurla i Piotr Ambroż. 

Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i upominki, które sobie same wybierały według kolejności na liście końcowej   wyników turnieju.

Nagrody dzieci otrzymały dzięki życzliwości firm  Banku Spółdzielczego Włoszakowice, Juka Włoszakowice i Wodstal Włoszakowice. 

Dodatkowo między rundami turniejowymi dzieci wykonały prace plastyczne „Szachy witają Nowy Rok”. Najładniejsze prace wykonani przez Martynę Apolinarską, Alana Dziurlę, Julię Włodarczyk, Zosię Jagodzik, Maję Wawrzyniak, Natalię Dziubak, Anię Biegańską i Milenę Szczepaniak. Dzieci te zostały nagrodzone słodyczami.

Opiekę nad dziećmi sprawowały panie Wiesława Walkowska i Izabela Włodarczyk.