Wycieczka do Leszna

Uczniowie klasy 1b i 1c pojechali na wycieczkę do Leszna. Wspólnie dzieci obejrzały przedstawienie pt. "Brzechwa dzieciom". Klasa 1b udała się na zajęcia do Miejskiej Biblioteki Publicznej, a klasa 1c na lekcję muzealną "Historia herbu miasta Leszna". Na zakończenie wycieczki obie klasy spotkały się w ratuszu z prezydentem miasta Leszna panem Łukaszem Borowiakiem. Prezydent oprowadził dzieci po salach ratusza i opowiedział wiele ciekawostek związanych z ratuszem i Lesznem.