Wyróżnienie dla Dyrektora ZSO we Włoszakowicach pana Jarosława Zielonki

Do grona wyróżnionych przez władze Polskiego Związku Szachowego honorową odznaką dołączył pan Jarosław Zielonka, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

Dziękując za realizację projektu Edukacja przez Szachy w Szkole, w obecności klasy II b, która czynnie uczestniczy w realizacji projektu, pani Wiesława Walkowska wręczyła dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących panu Jarosławowi Zielonce pamiątkowy dyplom i wyróżnienie honorowe Polskiego Związku Szachowego Odznakę "Przyjaciel Szachów". Odznakę przyznał Zarząd PZSzach za wkład szkoły i pana dyrektora w popularyzację królewskiej gry, wdrażanie projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" do realizacji w klasach I-III, pomoc w organizacji imprez szachowych różnego szczebla.

Wyróżnienie "Przyjaciel Szachów" przyznawane jest osobom formalnie nie związanym ze środowiskiem szachowym, ale aktywnie uczestniczącym w życiu szachowym, wspierającym rozwój dyscypliny oraz przyczyniającym się do wzrostu popularności szachów.