Zajęcia Praktyczne

Informacja na temat warunków odbywania praktycznej nauki zawodu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Weteranów Działań Poza Granicami Państwa we Włoszakowicach

Uczniowie odbywają naukę zawodu w zakładach pracy w oparciu o indywidualne umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego spisane z pracodawcami. Obowiązuje przy tym zasada dowolności wyboru zakładu pracy przez uczniów i ich rodziców.

W celu ułatwienia wyboru zakładu praktyk uczniom chcącym podjąć naukę w naszej szkole, szkoła udostępnia informacje z adresami zakładów szkolących w poszczególnych zawodach. 

Szkoła poprzez Kierownika Szkolenia Praktycznego prowadzi ciągły nadzór nad poprawnością sporządzonych umów, posiadaniem przez pracodawców uprawnień do szkolenia uczniów (rejestrowaniem wszelkich zmian w tym zakresie), warunkami w jakich odbywa się praktyczna nauka zawodu oraz realizacją programu nauczania we wszystkich zakładach. Utrzymywany jest stały kontakt z pracodawcami w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji dotyczących przebiegu praktyk, spraw uczniowskich itp.

Uczniowie szkoły odbywają zajęcia praktyczne w systemie zmianowym tzn. zajęcia praktyczne uczniów klas pierwszych odbywają się w poniedziałki i wtorki,  klas drugich w poniedziałki, wtorki oraz środy, natomiast klas trzecich w środy, czwartki oraz piątki. System ten pozwala racjonalnie wykorzystać bazę szkoleniową pracodawców oraz ogranicza liczbę uczniów odbywających w tym samym czasie praktykę w danym zakładzie.