Rekrutacja BS

REKRUTACJA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ

Pod tym linkiem https://nabor.pcss.pl/leszno uczniowie rejestrują się w procesie rekrutacji. 


1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
2. Kandydaci do klas pierwszych są przyjmowani na podstawie liczby punktów wynikających z postępowania rekrutacyjnego oraz po złożeniu odpowiednich
dokumentów.


3. Wymagane dokumenty:
1) Podanie 
2) 2 zdjęcia,

4. Kryteria  - Zarządzenie - Załączniki nr 6a i 6b

5. Terminy  - Zarządzenie - Załącznik nr 7 i nr 8

Array ( [co] => too )