Udział naszych licealistów w konsultacjach Strategii RP.

16 listopada 2021r. przedstawiciele samorządu uczniowskiego ZSO w składzie: Marcin Antoszewski, Franciszek Kędziora wzięli udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa wielkopolskiego. Uczniowie w trakcie spotkania online pracowali nad  stworzeniem założeń do dokumentu określającego strategię Polski dla młodych Polaków. W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Mazurek- sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej oraz Robert Gaweł wielkopolski kurator oświaty.