Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Nr projektu:                          POPC.03.01.00-00-0086/18
Termin realizacji projektu:   1.06.2018 – 20.04.2020
Miejsce realizacji projektu:  województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie
Wartość projektu:                 7 921 600,00 PLN
 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, POPC.03.01.00-00-0086/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego.
W projekcie zorganizowanych zostanie 12 szkoleń w których łącznie weźmie udział 144 osoby (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby które ukończyły 25 rok życia, mieszkające na obszarze województwa wielkopolskiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:


1. „Rodzic w Internecie” ;
2. „Mój biznes w sieci” ;
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
4. „Działam w sieciach społecznościowych”;
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
6. „Rolnik w sieci” ;
7. „Kultura w sieci”.


Szkolenia rozpoczną się w lutym 2020 roku i potrwają do 20.04.2020 roku – szczegółowy harmonogram dostępny w załączniku.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 
Lena Dudziak – sekretarz szkoły
tel. 65 5370 017
e-mail: zso@wloszakowice.pl