„Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach”

Gmina Włoszakowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach”

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego w okresie 01.12.2020 r.-31.03.2021 r. 

Planowane efekty projektu:  

·         zakup 30 laptopów/tabletów do nauki zdalnej 

·         zakup 31 urządzeń do nauki zdalnej

 

Dzięki laptopom, tabletom i tabletom graficznym nauczyciele i nauczycielki oraz uczniowie i uczennice będą mogli brać udział w kształceniu zdalnym przy wykorzystaniu sprzętów zakupionych w projekcie.

 

Wartość projektu: 131 850,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 112 072,50 PLN