„Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia we Włoszakowicach”.

Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia we Włoszakowicach”.
Koncepcja zakłada zakup 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, 10 tabletów graficznych, 1 zestawu do wideokonferencji, 20 słuchawek oraz 10 kamerek internetowych. Zgodnie z założeniami projektu z zakupionego sprzętu skorzysta minimum 7 nauczycieli i 20 uczniów, a po zakończeniu nauki w trybie zdalnym sprzęt pozostanie w szkole i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym. Całkowita wartość projektu to 131 850,00zł, z czego 112 072,50 wyniesie dofinansowanie ze środków europejskich, pozostałe 19 77,50zł to wkład własny z budżetu JST. Cały projekt zrealizowany będzie do końca marca bieżącego roku.